Drukuj 

Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 listopada 2017 roku unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 102/2017 >>