Urząd Miejski w Raciążu

Udostępniamy Państwu dwa filmy edukacyjne poświęcone mazowieckim rezerwatom przyrody.

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody"  https://www.youtube.com

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".
Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

 

Film "Wyspy szczęśliwe"  https://www.youtube.com
"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".
Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu