Urząd Miejski w Raciążu

 

Burmistrz Miasta Raciąża informuje, iż w związku z  wystąpieniem na terenie Miasta Raciąż niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 10 lipca 2020 r., można składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć:

·        wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich deklarowanych na 2020 rok;

·        kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ);

·        dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów w zawiązku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego;

 

Wnioski należy składać do 31 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu.

 


 Wniosek

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu