Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzeniem nr 71/2013 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 września 2013 roku powierzono obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego Panu Arturowi Adamskiemu.
Artur Adamski, wychowany i zamieszkały w Raciążu, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Kontynuował naukę w szkole wyższej na kierunku ekonomia i zarządzanie w Warszawie, której jest absolwentem.

Po zakończeniu nauki i nadaniu tytułu magistra, podnosił swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia z zakresy zarządzania, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz pozyskiwania funduszy unijnych. W niedalekiej przyszłości zamierza zacząć studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o profilu menadżer kultury.
Większą część dotychczasowego życia zawodowego poświęcił pracy w biznesie prywatnym, gdzie zatrudniony był na stanowiskach kierowniczych oraz w charakterze doradcy ds. inwestycji, zarządzania projektami oraz pozyskiwania funduszy unijnych. W wolnych chwilach pracował w formie wolontariatu w Miejskim Ośrodku Kultury.

Jako dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, zamierza wykorzystać dotychczas zgromadzoną wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i pozyskiwania dotacji w celu usprawnienia działania naszego lokalnego ośrodka Kultury.

W jego planach jest pozyskanie środków unijnych na remont placówki oraz organizacja I Raciąskiego jarmarku. Rozszerzenie obecnej działalności kulturalnej m.in. o nowe zajęcia takie jak: kółko teatralne, warsztaty fotograficzne, nowe zajęcia taneczne i plastyczne oraz sportowe. Usprawnienie komunikacji między domem Kultury a mieszkańcami, poprzez ankiety informacyjne oraz mierzące poziom satysfakcji z dotychczasowych działań. Podjęcie współpracy z innymi lokalnymi ośrodkami Kultury.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu