Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

 

POBIERZ

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu