Urząd Miejski w Raciążu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem "Uporządkowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Miasto Raciąż".

Pobierz szczegółowe informacje >>

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu