Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu