Urząd Miejski w Raciążu

 

Zapisy dzieci do Miejskiego Przedszkola

 

Do 31 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci do Miejskiego Przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Przypominamy, iż dzieci urodzone w 2008 roku maja obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

Informacja dla mieszkańców korzystających z dostaw ciepła z Miejskiej Kotłowni

 

W związku z awarią pieca kierownik Miejskiej Kotłowni informuje, iż w dniach 6.03.2013 – 07.03.2013 r. mogą być obniżone parametry przesyłanego ciepłego ogrzewania do budynków mieszkalnych oraz zakładów pracy, korzystających z dostaw ciepła z Miejskiej Kotłowni. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Odwołanie Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu

 

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Dyrektora Ryszarda Kalinowskiego z pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu - Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2013 został on odwołany ze stanowiska Dyrektora MZS w Raciążu z dniem 30 czerwca 2013 r.

 

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1

Szanowny Mieszkańcu,

z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający przede wszystkim na przejęciu przez gminę władztwa nad odpadami oraz wprowadzeniu opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

Czytaj więcej: INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami cz. 1

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część II

Szanowny Mieszkańcu,

Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi uwzględniać koszty funkcjonowania całego systemu, przy czym najwyższymi kosztami będą koszty odbierania odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z nimi.

Czytaj więcej: INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami cz. 2

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część III

 W związku z wejściem z dniem 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Raciążu dnia 21 lutego 2013 r. podjęła uchwałę zmieniającą druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy druk będzie wkrótce do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim.
Urząd Miejski przypomina, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta rozwiązali wcześniej podpisane umowy z firmami odbierającymi śmieci. Chcąc uniknąć podwójnych opłat muszą to zrobić do 30 czerwca 2013 r.
Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

 

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu