Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Raciąża z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zarządzenie nr 96/2016 >>

Urząd Miasta w Raciążu informuje, iż posiada na sprzedaż drewno tartaczne...

Pobierz szczegółowe informacje >>

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 został opracowany komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wytycznych dla osób prywatnych przygotowujących posiłki dla pielgrzymów oraz ulotki zawierające :
- informacje dla pielgrzymów;
- postępowanie w nagłym przypadkach;
- zabezpieczenie przed upałem;
- zdrowie i higiena.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Burmistrz Miasta Raciąża we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje iż, dnia 13 lipca 2016 r. kanalizacja przy ulicy Piłsudskiego, Błonie, Kilińskiego oraz osiedlu Jana Pawła II została oczyszczona, przy użyciu samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji.

REMONDIS DROBIN
Komunalna Sp. z o.o.

informuje, iż odpady zmieszane z nieruchomości jednorodzinnych i niezamieszkałych,
które zgodnie z harmonogramem nie zostały odebrane w dniu 12.07.2016 r.
będą odebrane w piątek
15.07.2016 r.
Prosimy o wystawienie pojemników do drogi publicznej w miejscu widocznym do odbioru.
Przepraszamy za utrudnienia.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu