Urząd Miejski w Raciążu

do korzystania z boiska szkolnego przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Wniosek o udostępnienie boiska >>

Informacja o utrudnieniach w ruchu podczas III Jarmarku Raciąskiego.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Organizacji rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Wojewódzka Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu