Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż głosowanie w referendum ogólnokrajowym ustanowionym na dzień 06 września 2015 r. odbywać się będzie w godzinach 6:00 - 22:00. Lokale referendalne znajdować się będą w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dla Okręgu Wyborczego nr 1, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dla Okręgu Wyborczego nr 2 i w Gminnej Spółdzielni "SCh" dla Okręgu Wyborczego nr 3.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu