Urząd Miejski w Raciążu

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

 

Urząd Miejski w Raciążu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale na których powstają odpady. Rozumie się przez to nieruchomość służącą innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności  takiej jak na przykład: publiczna (szkoły, urzędy itp.), gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej), społeczna (dom opieki społecznej, internat, itp.), a także cmentarze, targowiska, bary, puby, restauracje, itp., tereny specjalne (Policja, itp.).

Czytaj więcej: Obowiązek złożenia deklaracji

 

W związku z Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

informuję

 

ustala się dzień 2 maja 2013 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego w Raciążu za odpracowaniem w dniu 27 kwietnia 2013 roku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

>>>

 

 

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W dniu 19 kwietnia 2013 r. od godz. 12.00 do 17.00.
w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul. Parkowa 14
bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski

 


Czytaj więcej >> Bezpłatne porady prawne

 

Zarządzeniem nr 10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Burmistrz Miasta Raciąż
powołał Zastępcę Burmistrza Miasta. Z dniem 01 kwietnia 2013 r.
stanowisko to spraw
uje Pan Paweł Rybka.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie określonym przez
Burmistrza, zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów
dotyczących bieżącego funkcjonowania Miasta i jego rozwoju oraz
nadzoruje realizację powierzonych zadań,
a w szczególności:

Czytaj więcej: Zmiany w Urzędzie

 

 

Puls Raciąża nr 5(33)2013

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU
INFORMUJE O PRZYSTAPIENIU DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE, które:
a) zamieszkują na terenie miasta Raciąż,
b) korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Aktywna integracja w ramach której uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze, w tym  konsultację psychologiczną, jak również wsparcie szkoleniowe.

Czytaj więcej: „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu