Urząd Miejski w Raciążu

 

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych workach następujących frakcji odpadów:

POBIERZ >>

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Czytaj więcej: Informacja o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie
Wypełnianie wniosku o płatność, czyli jak prawidłowo rozliczyć operację w ramach działania „Małe projekty”

Czytaj więcej: Wypełnianie wniosku o płatność, czyli jak prawidłowo rozliczyć operację w ramach działania „Małe...

Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną skierowany do uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

Czytaj dalej >>

 

Oświadczenie uczestnika

Pobierz >>

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "W zimowej szacie" >>Pobierz

Laureatkami zostały:
Magdalena Krygier ze zdjęciem "Królowa śniegu" >>Pobierz

 

 

 

Klaudia Żmijewska ze zdjęciem "Na drzewie milczenia wisi jego owoc - spokój" >>Pobierz

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta Raciąż,  miejsca ustawienia pojemników muszą gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. Ponadto w celu właściwego odbioru odpadów, pojemniki powinny być ustawione przy drodze publicznej.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu