Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w dniu 12 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2.
Komisje ukonstytuowały się.
W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

  • Przewodniczącym został Pan Zbigniew Artur Kopciński,

  • a zastępcą przewodniczącego - Pani Barbara Tyska.

W obwodowej Komisji wyborczej nr 2

Czytaj więcej: Komisje Wyborcze – Przedterminowe Wybory Burmistrza Miasta Raciąża

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w dniu 13 lutego br. Sekretarz Miasta Renata Kujawa uczestniczy w szkoleniu w Warszawie - Forum Sekretarzy.

 

 

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż istnieje możliwość przekazania 1 % podatku należnego za 2012 rok na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

 

Szczegóły na plakacie.

 

 

Do listopada 2013 roku miasto zobowiązane jest do wykonania remontu chodników na ulicy Zielonej z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 69 069,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje,
iż w dniu 20 lutego 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się projekcja filmów z Kina Orange.
Każdy z mieszkańców mógłby dla siebie coś znaleźć, a ma do wyboru następujące filmy:

  • Dino Mama 3D - animowany/ dla dzieci

  • Tajemnica Westerplatte - dramat/ wojenny

  • Hobbit: niezwykła podróż (3D/ napisy) - fantasy/ przygodowy

  • Drogówka  - dramat, kryminał

 Szczegóły na stronie www.mckraciaz.pl

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż od dnia 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu wykonywane są czynności kontrolne przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. NIK bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza też, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu