Urząd Miejski w Raciążu

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianami jakie nastąpiły w otoczeniu targowicy miejskiej, które wiążą się z pracami przy budowie nowego bloku mieszkalnego, jakie rozpoczął prywatny inwestor, podjęliśmy działania, dzięki którym wystawcy będą mogli prowadzić sprzedaż tak jak do tej pory. Uporządkowany został teren tuż przy rzece, tak by można było z niego w pełni korzystać, zainstalowano także nowe ogrodzenie od strony placu budowy. W razie potrzeby, wystawcom udostępniony zostanie teren po drugiej stronie Raciążnicy. W najbliższym czasie na placu pojawią się też słupki wyznaczające miejsca dla handlujących. Informujemy również, że targowica miejska tak jak dotychczas będzie funkcjonować przy ulicy 19 stycznia i w tej chwili nie ma planów jej przeniesienia w inną lokalizację.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu