Urząd Miejski w Raciążu

 

Czytaj więcej: Konkurs "Czytelmistrz 2020"

„ Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, położonego na działce nr ewid.1326/7 0 pow.O,0117 ha w Raciążu PL. A. Mickiewicza 36/1 wraz z zabezpieczeniem przyległych budynków sąsiednich (działka nr 1326/7 wynika z podziału działki o nr 1326/5".

Pobierz szczegółowe informacje >>

 "Dostawę i montaż 7 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Raciąż na ulicy Kilińskiego i Zakolejowej".

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu