Urząd Miejski w Raciążu

 

UCHWAŁA Nr XL/281/2014 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na okręgi wyborcze.

POBIERZ >> UCHWAŁA Nr XL/281/2014

Jesienią, podczas wyborów samorządowych zdecydujemy, kto będzie odpowiadać za losy naszej gminy przez najbliższe 4 lata! To bardzo istotne, aby mieszkańcy poszli do urn i zagłosowali świadomie.

Przygotowaliśmy 6 krótkich sposobów na to aby przygotować gminę do wyborów.

Pobierz >>

Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2014 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania/powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań.

POBIERZ >>

Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m. in. członków Stowarzyszeń, Fundacji)
W dniu 2 kwietnia 2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. >> Pobierz

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Płońsku

w każdy poniedziałek od 31 marca do 28 kwietnia

(z wyjątkiem Poniedziałku Wielkanocnego)

w godzinach 9:00 – 11:00

będą bezpłatnie pomagać wypełniać deklarację podatkową za 2013 rok.

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do siedziby Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

 

POBIERZ

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu