Urząd Miejski w Raciążu

29.12.2014r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
05.01.2015r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do godz. 15:00
09.01.2015r.(piątek) od godz. 14:00 do godz. 15:00

 

Zapisy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub pod numerem telefonu (23) 679 11 63

Pracownia Mammografii w Płońskim Szpitalu serdecznie zaprasza na profilaktyczne bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, bez skierowania jeden raz na 2 lata.

Rejestracja i informacje:

w godz. 8:00 – 14:30 pod numerem telefonu (23) 661 – 77 – 84 lub osobiście

Czytaj więcej: Profilaktyczne bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

 Ważna zmiana w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych od 1 stycznia 2015 roku.

Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej: PŁATNIKU PIT!

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015

POBIERZ >>

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 10 grudnia 2014 roku

( środa ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się II Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

UrządMiejski w Raciążuinformuje, iż zakwalifikował się do realizacji Projektu CAF 2013.

Wspólna Metoda Samooceny CAF jest Projektem wdrażanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2. współfinansowanym przez Unię Europejską.

Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework 2013)

Czytaj więcej: Projekt CAF 2013

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu