Urząd Miejski w Raciążu

 

PUNKTY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH W RAMACH AKCJI „NIEBIESKI PARASOL 2014R” NA TERENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W OLSZTYNIE

POBIERZ >>

Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego. Powyższa inwestycja ma na celu wymianę szkodliwych dla zdrowia rur azbestowych oraz likwidację przydomowych zbiorników ściekowych. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku ul. Kilińskiego jak również okresowe przerwy w dostawie wody.

Burmistrz Miasta Raciąża

/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży.

Czytaj więcej: Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości!

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu