Urząd Miejski w Raciążu

Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 135/2015 >>

Wzór oferty >>

Zarządzenie nr 134/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 134/2015 >>

Pobierz szczegółowe informacje >>

Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza z dnia 24 listopada 2015 dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Pobierz szczegółowe informacje >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu