Urząd Miejski w Raciążu

 

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze zaprasza na Warsztaty z ozdób choinkowych

Prowadząca: Elżbieta Szymańska ze Stowarzyszenia Art Płona

Termin 14 grudnia 2014r. (sobota) godz. 10.00-13.00

Miejsce: Świetlica wiejska w Radzyminie (gm. Naruszewo)

Pobierz >>

1.  W rejonie Raciąża i dużej części północnego Mazowsza wystąpiły masowe awarie sieci energetycznej. Są one systematycznie usuwane przez zakład energetyczny.
2. W związku z awarią obydwu linii zasilających w energię elektryczną stacji uzdatniania wody, brak wody na terenie Miasta Raciąż przedłuży się do momentu usunięcia awarii. Ochotnicza Straż pożarna z Raciąża dostarczy wodę w godzinach popołudniowych na teren osiedla Jana Pawła II oraz do centrum miasta.
Woda ta jest niezdatna do picia i przeznaczona wyłącznie do celów sanitarnych.

 

Urząd Miejski w Raciąż informuje, iż w miesiącu grudniu ulice, z których są odbierane odpady w IV środę miesiąca (przypada 25 grudnia - Boże Narodzenie), czyli Barańskiego, Błonie, Cicha, Hankiewicza, Jesionowa, Lipowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Przechodnia, Reymonta, Warszawska, Zielona – odpady będą odebrane w dniu 23 grudnia (poniedziałek).

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż dnia 18.11.2013r. od godz. 09:00 do 17:00  Centrum Usług Medycznych FADO będzie przeprowadzał bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu NFZ. Mammobus ustawiony będzie na parkingu przed Urzędem Miejskim w Raciążu.

W Urzędzie Miejskim w Raciążu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu
ujednolicony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Farma
Wiatrowa w mieście Raciąż, w celu zapoznania stron postępowania, jak
również społeczeństwa przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Raport oddziaływania na środowisko - Farma Wiatrowa w mieście Raciąż

ZWARIOWANY KOMISARIATMCK W RACIĄŻU NA JEDEN WIECZÓR ZAMIENI SIĘ W ZWARIOWANY KOMISARIAT
Pełna humoru i absurdu komedia z nasyconymi humorem piosenkami, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku, już 9 grudnia w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Raciążu.
W dobie absurdu polskiej rzeczywistości aktorzy znani z serialu „Ranczo” pozwolą spojrzeć Państwu na problemy codzienności z

Czytaj więcej: ZWARIOWANY KOMISARIAT

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu