Urząd Miejski w Raciążu
  1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zapoznała się z kandydaturami osób aplikujących na stanowisko Prezesa Zarządu i przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi wymogi formalne.

  1. Uchwałą nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołała Pana Krzysztofa Talaka na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Raciąż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprasza mieszkańców miasta na uroczystości związane z obchodami 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się 3 maja 2013 roku.

Program uroczystości:

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

 

Urząd Miejski w Raciążu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale na których powstają odpady. Rozumie się przez to nieruchomość służącą innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności  takiej jak na przykład: publiczna (szkoły, urzędy itp.), gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej), społeczna (dom opieki społecznej, internat, itp.), a także cmentarze, targowiska, bary, puby, restauracje, itp., tereny specjalne (Policja, itp.).

Czytaj więcej: Obowiązek złożenia deklaracji

 

W związku z Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

informuję

 

ustala się dzień 2 maja 2013 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego w Raciążu za odpracowaniem w dniu 27 kwietnia 2013 roku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

>>>

 

 

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W dniu 19 kwietnia 2013 r. od godz. 12.00 do 17.00.
w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul. Parkowa 14
bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski

 


Czytaj więcej >> Bezpłatne porady prawne

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu